wereldmarkt

Mamita Alice

Mamita Alice

Wij werken met kansarme kinderen in het Peruaanse Andes gebergte in de achterstandswijken van Ayacucho, Peru. Bijna alle kinderen komen uit een schrijnende thuissituatie: armoede, vaak gepaard gaand met huiselijk geweld, alcoholisme, seksueel misbruik, slechte hygiëne en ondervoeding. Dit heeft grote invloed op hun zelfbeeld, hun onderwijsresultaten en toekomstperspectief.
Voor het duurzaam verbeteren van de toekomst van de kinderen werken wij aan alle aspecten van hun ontwikkeling. Waar mogelijk werken wij samen met andere instanties in Peru, zodat de kinderen zo goed mogelijk geholpen worden.
Zonder de hulp van Mama Alice zou de vicieuze armoedecirkel niet doorbroken worden en het toekomstperspectief negatief zijn: verslavingen, gewelddadige relaties, prostitutie, vroegtijdig school verlaten, jeugdbendes en/of op straat leven.

Doelstelling:
Mama Alice Peru wil voor kansarme kinderen duurzame veranderingen bewerkstelligen door het verbeteren van hun leefsituatie en het vergroten van hun toekomstmogelijkheden.

Mamita Alice

Meer info? Bezoek hun website

Mamita Alice